نقشه رستری جهت شیب شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)

سلام عرض کردم. من مدیر این سایت هستم. این صفحه فقط به «نقشه رستری جهت شیب شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)» اختصاص دارد.

پیشنهاد ما بررسی این موارد مشابه نیز هست:

بخشی از فایل

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال 0-22.5 درجه ، شمال شرقی 22.5 – 67.5 ، شرقی 67.5-112.5 ، جنوب شرقی 112.5-157.5 ، جنوب

لطفا دقت داشته باشید که «www1.9project.ir/posts/52398.html» آدرس اصلی است. فایل را از جای دیگری اگر دانلود کنید، پشتیبانی نداریم.

ادامه …