نقشه رستری جهت شیب شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)

بازدیدکننده فرهیخته، با سلام و احترام متقابل. مدیر سایت، سیامک خان در خدمت شماست. این صفحه دربردارنده لینک اورجینال برای دانلود «نقشه رستری جهت شیب شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)» است.

پیشنهاد ما بررسی این موارد مشابه نیز هست:

بخشی از فایل

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال 0-22.5 درجه ، شمال شرقی 22.5 – 67.5 ، شرقی 67.5-112.5 ، جنوب شرقی 112.5-157.5 ، جنوب

دقت کنید که «www1.9project.ir/posts/59496.html» آدرس اصلی است. اگر فایل از جایی دیگر خریداری شود، پشتیبانی تعلق نخواهد گرفت.

ادامه …