نقشه رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)

سلام بر بازدیدکنندگان. این سایت برای شما راه اندازی شده است. شما در این صفحه می توانید نسخه اصلی «نقشه رستری جهت شیب شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)» را دریافت کنید.

پیشنهاد ما بررسی این موارد مشابه نیز هست:

بخشی از فایل

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال 0-22.5 درجه ، شمال شرقی 22.5 – 67.5 ، شرقی 67.5-112.5 ، جنوب شرقی 112.5-157.5 ، جنوب

توجه کنید که بعد از این صفحه حتما به «www1.9project.ir/posts/45143.html» بروید. در غیر این صورت، پشتیبانی از شما صورت نخواهد گرفت.

ادامه …